Skip to main content

Cursus aanmelden voor de website

Leden/docenten van WEEFNETWERK kunnen gratis een weefcursus op de website laten plaatsen. Onderstaande formulieren zijn bedoeld voor cursussen onder beheer van WEEFNETWERK of voor cursussen die in eigen beheer door een docent gegeven worden.

Met het opsturen van een van de formulieren geef je WEEFNETWERK toestemming voor vermelding van je naam en e-mailadres op de website.
(In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Voorwaarden voor het geven van cursussen onder beheer van WEEFNETWERK zijn hier in te zien.

Cursus

 Onder beheer van WEEFNETWERK

Cursus

 NIET onder beheer van WEEFNETWERK

Meer informatie over het plaatsen van een cursus in het tijdschrift WEVEN volgt.