WEEFNETWERK (WVN) is dé vereniging voor wevers en dankt haar bestaan aan de tomeloze inzet van de vele actieve en gemotiveerde leden. WEEFNETWERK is een van de weinige netwerken in ons land waar wevers elkaar ontmoeten, inspireren en van elkaar kunnen leren. De vereniging trekt nog steeds veel nieuwe leden. Alleen al in de eerste helft van 2019 hebben zich ruim 30 nieuwe leden aangemeld.

Ben je ook op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Wil je een bijdrage geven aan onze bloeiende vereniging?
Wellicht is één van deze vacatures wat voor jou!

Belangstelling of meer weten? Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

SECRETARIS WEEFNETWERK

Het bestuur van WEEFNETWERK is op zoek naar een secretaris met ingang van 27 maart 2021. In verband met een inwerkperiode zou het prettig zijn als de beoogde nieuwe secretaris zo spoedig mogelijk beschikbaar is.

Ben je op zoek naar:
• Een nieuwe uitdaging?
• Een zinvolle tijdsbesteding in een creatieve organisatie?
Ben je een teamplayer? Dan is deze bestuursfunctie wat voor jou!

Algemene werkzaamheden bestuur:
• Bepalen van het beleid van de vereniging. Het bestuur vergadert hiervoor 1 x per maand en organiseert 2 heidagen per jaar.
• Contact onderhouden met commissies en leden van de vereniging.
• Deelnemen aan de Algemene Vergadering / Landelijke contactdag.
• Deelnemen aan de Landelijke weefdag.
• Deelnemen aan overige activiteiten van de vereniging.

Specifieke werkzaamheden secretaris:
• Fungeert schriftelijk en via e-mail als correspondentiepunt en vestigingsadres van de vereniging.
• Behandelt de inkomende post en e-mailberichten.
• Plant en reserveert accommodaties voor de vergaderingen van het bestuur.
• Maakt i.o.m. de voorzitter de agenda voor de bestuursvergaderingen.
• Is verantwoordelijk voor de verslaglegging van vergaderingen.
• Stelt in voorkomende gevallen i.o.m. de penningmeester contracten op voor opdrachtnemers. • Geeft wijzigingen in bestuur, commissies, vrijwilligers e.d. door aan diverse instanties.
• Draagt zorg dat de lijsten met bestuurs-, commissie- en werkgroepleden beschikbaar zijn voor betrokkenen (op Sharepoint).
• Stelt draaiboek voor Algemene Vergadering op en coördineert de werkzaamheden.
• Is met de voorzitter en penningmeester verantwoordelijk voor de uitvoering van het waarderingsbeleid van de vereniging.
• Draagt zorg voor de archivering van de verenigingsstukken, m.u.v. de financiële stukken.

Ons aanbod:
Deelname aan een bestuur met enthousiaste bestuursleden.
Een bijdrage leveren aan het bevorderen van het ambacht weven. Invloed uitoefenen op het beleid van WEEFNETWERK.
Vergoeding van kosten die gemaakt worden ten behoeve van de vereniging.
Vergoeding van reiskosten conform de afspraken in het huishoudelijk reglement.

Past jouw profiel in bovenstaande omschrijving en heb je gemiddeld 8 uur per week tijd, dan maken we graag nader kennis met je.

Wil je meer weten, neem dan contact op met Marian Hensing, secretaris WEEFNETWERK, via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

REDACTIE TIJDSCHRIFT WEVEN

Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar. Ieder nummer heeft een thema. De thema’s worden voor een jaar in het vooruit vastgelegd, zodat ieder redactielid dit constant in het achterhoofd heeft bij alles wat hij/zij doet en tegenkomt op weefgebied.

Wil je een bijdrage leveren aan het tijdschrift?

BINDPUNTEN

Om ervoor te zorgen dat de vereniging in alle delen van het land actief is en blijft, streeft WEEFNETWERK ernaar dat in alle vier de districten een bindpunt actief is, waarin zitting hebben een cursuscoördinator en coördinatoren met als aandachtsgebied PR, Activiteiten en Nieuws. 

Specifieke werkzaamheden cursuscoördinator (i.s.m. coördinatoren andere bindpunten en Landelijk Cursuscoördinator):
* In samenwerking met de andere leden van de bindpunten en de Landelijk Cursuscoördinator op verzoek cursussen organiseren.
* Vaststellen van de meerwaarde van de aangeboden cursussen door WEEFNETWERK t.o.v. andere cursusaanbieders (weefcentra, docenten die cursussen in eigen beheer organiseren).
* Bewaken van de kwaliteit van de cursussen en het lesmateriaal.
* Mutaties met betrekking tot docenten en andere cursusaanbieders doorgeven aan het secretariaat voor plaatsing op de website.
De tijdsinvestering ligt tussen de 2 en 4 uur per week.

Specifieke werkzaamheden voor de commissie Public Relations, Activiteiten en Nieuws (i.s.m. coördinatoren andere bindpunten en bestuurslid PR):
* In de allereerste plaats het aanspreekpunt in de regio zijn van het bestuur van WEEFNETWERK.
* In samenwerking met het landelijk bestuurslid PR zorgen voor bemanning tijdens beurzen in de regio.
* Eventueel organiseren van een tentoonstelling in de regio als daar naar gevraagd wordt.
* Inventariseren bij weefkringen in de regio of er specifieke wensen zijn: bijvoorbeeld op het gebied van lezingen/cursussen.
* Maken van een jaarplan en jaarverslag, inclusief begroting en financiële verantwoording. (Voor de begroting van WNW en de verantwoording naar de leden toe moet een financiële verantwoording worden afgelegd.)
* Bij dreigende overschrijding van de door de ALV goedgekeurde begroting tijdig contact opnemen met de penningmeester.
De tijdsinvestering ligt tussen de 2 en 4 uur per week.

De tijdsinvestering is een inschatting. Wij weten allemaal dat als er een beurs is, dit tijdelijk extra werkzaamheden met zich meebrengt. Op dat moment is er enige flexibiliteit nodig.

Op dit moment zijn er verschillende vacatures:
* in Noord;
* in West zijn twee mensen die min of meer als Bindpunt fungeren, maar dit ook graag willen overdragen;
* in Zuid willen mensen stoppen, maar zij willen dan wel graag vervanging.

Kortom wij zijn op zoek naar wevers in een groot deel van het land, die een paar uur van hun tijd aan de vereniging willen besteden.
Het kost weinig tijd. Eindeloos vergaderen is echt niet nodig en veel kan natuurlijk per e-mail of telefoon afgehandeld worden.

WEEFNETWERK  |  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  facebook weefnetwerk   FORMULIEREN