WEEFNETWERK is dé vereniging voor wevers en dankt haar bestaan aan de tomeloze inzet van de vele actieve en gemotiveerde leden. WEEFNETWERK is een van de weinige netwerken in ons land waar wevers elkaar ontmoeten, inspireren en van elkaar kunnen leren. 
De vereniging trekt per jaar gemiddeld een honderd nieuwe leden.
In 2023 start de Weefopleiding Nederland, waarin leden cursussen kunnen volgen ter verkrijging van een certificaat Leerling, Gezel of Master. 

Ben je ook op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Wil je een bijdrage geven aan onze bloeiende vereniging?
Wellicht is één van deze vacatures wat voor jou!

Ter versterking van het bestuur zijn we op zoek naar nieuwe leden. Bestuursleden hebben naast een aantal algemene werkzaamheden, een specifiek aandachtsgebied zoals bijvoorbeeld Public Relations (PR) of Educatie. Op dit moment zijn we op zoek naar een voorzitter, een bestuurslid PR, een bestuurslid educatie en een adjunct-penningmeester. De installatie van de nieuwe bestuursleden wordt voorzien voor de Algemene Ledervergadering in het voorjaar van 2023.

Voor meer informatie over een van de vacatures klik op de beschrijving van de betreffende vacature.

VOORZITTER

De voorzitter bepaalt in overleg met de andere bestuursleden tijdstip en plaats van de bestuursvergadering. De voorzitter stelt in samenspraak met de secretaris de agenda vast en leidt de bestuursvergaderingen.  De voorzitter leidt tevens de Algemene Ledenvergadering.

De voorzitter is verantwoordelijk voor het contact met andere partijen in het veld.

Onderstaand partijen buiten WEEFNETWERK waarmee de vereniging, via de voorzitter, samenwerkingsverbanden heeft of kan aangaan.

KIEN
Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland ondersteunt erfgoed organisaties en beheert het Register Immaterieel Erfgoed.
Ondersteuning vindt plaats op het gebied van erfgoedzorg (het register) en erfgoedontwikkeling.

Register Immaterieel erfgoed
Dit register wordt beheerd door KIEN. Doordat weven opgenomen is in het register is het makkelijker subsidies aan te vragen op het gebied van uitoefening of ontwikkeling van erfgoed.
Het is dus van belang dat weven blijft voldoen aan de eisen van opname in het register en WEEFNETWERK gezien wordt als vertegenwoordiging van de beoefenaars.

Voor meer informatie over de vacature neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

BESTUURSLID PUBLIC RELATIONS

Het bestuurslid PR is verantwoordelijk voor het werven van nieuwe leden én het stimuleren van weven bij de leden en anderen. Zij of hij moet het WEEFNETWERK naar buiten toe zichtbaar maken.  

Het bestuurslid PR heeft stelselmatig contact met de doelgroepen en (potentiële) partners van de vereniging met als doel de missie van de vereniging uit te dragen en maakt daarbij gebruik van zowel interne als externe communicatie.

Deze portefeuille omvat het aanwezig zijn bij evenementen van anderen om weven en WEEFNETWERK onder de aandacht te brengen, samenwerking zoeken met leveranciers, zusterverenigingen en weefgroepen en werken aan het imago van WEEFNETWERK.

Het beheer van het depot met promotiemateriaal valt ook onder deze portefeuille. Hiervoor wordt de portefeuillehouder ondersteund door een depothouder.

Specifieke werkzaamheden:

 • Stelt i.o.m. de penningmeester een jaarlijks PR-plan met begroting op voor de vereniging.
 • Informeert het Bestuur over de plannen voor het komend kalenderjaar voor het jaarplan.
 • Is aanspreekpunt voor alle zaken voor de vereniging rond PR, Activiteiten en nieuws.
 • Is verantwoordelijk voor het aanleveren van de promotiematerialen voor de vereniging rond PR, Activiteiten en nieuws.
 • Is verantwoordelijk voor het beheer van de materialen en stukken van de vereniging die bewaard worden op verschillende plaatsen in het land.

Piektijden: rond bestaande evenementen en beurzen.

Voor meer informatie neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BESTUURSLID EDUCATIE

Binnen de portefeuille Educatie vallen alle activiteiten die te maken hebben met het doorgeven van kennis over het ambacht weven. Zodra de Weef Opleiding Nederland (WON) is gestart, wordt deze taak uitgevoerd in overleg en samen met de coördinator WON. Kerntaak hierbij is zorgen voor een goed, over het land gespreid, aanbod van opleidingen van voldoende kwaliteit voor zowel beginnende  als gevorderde wevers.

Specifieke werkzaamheden bestuurslid educatie:

 • Coördineert de zaken voor de vereniging rond educatie.
 • Geeft leiding aan de commissie educatie/opleidingen.
 • Is de contactpersoon van de vereniging voor de docenten.
 • Organiseert de docentendag.
 • Is samen met de coördinator Weef Opleiding Nederland (WON) verantwoordelijk voor het beheer en de inhoud van de Weef Opleiding Nederland.
 • Coördineert en registreert samen met de coördinator WON de beoordeling van de resultaten van de opdrachten uit de weefcursussen.
 • Informeert het bestuur over deelname aan de cursussen voor het jaarverslag.
 • Informeert het bestuur over de plannen voor het komende kalenderjaar voor het jaarplan met de bijbehorende begroting.
 • Informeert samen met de coördinator WON de webmasters over de cursussen die worden aangeboden.
 • Is verantwoordelijk voor het beheer van de getouwtjes die kunnen worden geleend door cursisten module 1 en 2

Voor meer informatie neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

ADJUNCT-PENNINGMEESTER

Per 2023 ontstaat een vacature voor de functie van adjunct-penningmeester. Deze functie is in het leven geroepen omdat er een aantal ontwikkelingen zijn die maken dat de taak van de huidige penningmeester te zwaar is geworden.De vereniging moet in 2023 o.a. over naar een ander software pakket wat de nodige extra tijd kost.

De huidige penningmeester legt haar functie neer per 2024. Voor die tijd zal worden onderzocht welke taken niet per se door de penningmeester hoeven te worden uitgevoerd en kunnen worden gedaan door een adjunct-penningmeester of een commerciële partij. Zolang deze taken nog onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester vallen en niet zijn uitbesteed, zullen ze met ingang van de ALV van 2023 worden uitgevoerd door de penningmeester samen met de adjunct-penningmeester in onderling overleg. In 2024 kan de adjunct-penningmeerster dan ,  de inmiddels lichtere functie van penningmeester overnemen.

Wat doet een penningmeester:

 • beheren van de software die wordt gebruikt voor het vastleggen van de ledenadminstratie en de financiële administratie
 • beheren van de inkomsten en uitgaven van de vereniging aan de hand van de goedgekeurde begroting
 • innen van de contributies
 • is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en wordt daarin bijgestaan door de één-koppige commissie ledenbeheer
 • is verantwoordelijk voor het advertentiebeheer en wordt daarin bijgestaan door de één koppige commissie advertentiebeheer
 • verzorgt financiële rapportages
 • zorgt voor het aangaan van de juiste verzekeringen
 • zorgt voor de controle van de stukken door de kascommissie voorafgaand aan de AV
 • zorgt voor het maken van de jaarrekening
 • zorgt voor het maken van de begroting en het meerjareninzicht in de financiële ontwikkelingen in relatie tot de hoogte van de contributie en de donateursbijdrage
 • heeft contact met banken over de verschillende rekeningen inclusief de jaarlijkse incassorun

 De tweede penningmeester is lid van het Bestuur en woont de vergaderingen van het Bestuur bij. Hij of zij heeft als volwaardig lid van het bestuur ook tekenbevoegdheid.

 Wil je meer informatie over deze veelzijdige functie, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

REDACTIE TIJDSCHRIFT WEVEN

De redactie van WEVEN streeft naar een zo groot mogelijke diversiteit aan onderwerpen, niveaus en weeftechnieken in WEVEN, met artikelen van zoveel mogelijk verschillende auteurs. Om dit te realiseren willen wij extra ogen, oren, hoofden en handen inschakelen! Denkers en doeners, specialisten en beginners, auteurs en idee-aanreikers die samen een redactienetwerk vormen en ons als redactie voeden en aanvullen.

Voor het redactienetwerk zoeken we wevers die kennis, ervaringen, ideeën en wensen over de thema’s van de nummers van WEVEN willen delen en uitwisselen om zo gezamenlijk te komen tot concrete onderwerpen voor de inhoud van het tijdschrift WEVEN.

In januari 2022 is een eerste fysieke bijeenkomst van het REDACTIENETWERK over de edities 3 en 4 van 2022 georganiseerd met respectievelijk als thema ‘opneemtechnieken’ en ‘structuren’. In september 2022 volgt een bijeenkomst voor de vier edities van 2023.

Ieder lid van WEEFNETWERK is welkom om deel te nemen aan het redactienetwerk. Het is dé plek om meer betrokken te zijn bij het tijdschrift WEVEN. Doe je mee of wil je meer informatie? Laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel Cora Weijsenfeld: 06 28090679

Daarnaast zijn wij op zoek naar mensen die volwaardig redactielid willen worden. Dus als je bovenstaande niet genoeg vindt en meer wilt doen dan horen we dat graag.

DEELNAME JUBILEUMCOMMISSIE

In 2023 bestaat Weefnetwerk 15 jaar. En dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wie wil met ons de jubileumcommissie vormen om een mooi evenement op te zetten? Interesse? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.