LEDENADMINISTRATIE

LID WORDEN

Het lidmaatschap kan ingaan per 1 januari of 1 juli. Per 1 juli is de contributie de helft van het jaarbedrag. Het lidmaatschap wordt automatisch ieder kalenderjaar verlengd of het dient vóór 1 december van het lopende jaar te zijn opgezegd. Zie hiervoor ‘lidmaatschap opzeggen’.


Je ontvangt:

  • 4 x per jaar het tijdschrift Weven
  • korting op activiteiten van WEEFNETWERK
  • met enige regelmaat een Nieuwsbrief per e-mail

Prijzen voor één jaar lidmaatschap in 2023
€ 42,- | voor standaardleden binnen Nederland
€ 40,- | voor leden binnen Nederland met incasso

KLIK HIER om je aan te melden als standaardlid binnen Nederland


€ 50,- | voor standaardleden buiten Nederland
KLIK HIER om je aan te melden als standaardlid buiten Nederland
N.B. voor leden met een buitenlands postadres geldt een portotoeslag van € 8,-

€ 22,- | voor gezinsleden
(wonend op hetzelfde adres als een bestaand lid. Gezinsleden ontvangen geen tijdschrift WEVEN)
€ 20,- | voor gezinsleden binnen Nederland met incasso
€ 22,- | voor studentleden tot 30 jaar binnen Nederland
€ 20,- | voor studentleden tot 30 jaar binnen Nederland met incasso
KLIK HIER om je aan te melden als gezinslid of studentlid

Er wordt een automatische bevestiging van de aanmelding verstuurd. De ledenadministratie verstuurt informatie over de betaalgegevens. Zodra er betaald is wordt er een lidmaatschapsnummer verstuurd. De tijdschriften WEVEN, waar mogelijk nog recht op is, worden dan ook verzonden.