Immaterieel Cultureel Erfgoed

Het ambacht Weven is in 2016 geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Het certificaat is uitgereikt door Ineke Stroucken op de Landelijke Weefdag van 5 november 2016.

Immaterieel Erfgoed in Nederland omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis en/of vaardigheden, die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed.
www.immaterieelerfgoed.nl

Een fotoimpressie