Het tijdschrift komt uit in februari, mei, augustus en november.
In het blad treft u aan:

  • Interessante interviews met amateur- en professsionele weefsters en wevers
  • Weefpatronen en beschrijvingen daarvan
  • Inspirerende foto's van werk van leden en tentoonstellingen
  • Actuele ontwikkelingen in de wereld van het weven
  • Tentoonstellingsagenda
  • Verenigingsnieuws
  • Bestuurlijke informatie
  • Informatie over cursussen
  VB2016feb banner   vb 2016 mei banner  voorblad WEVEN aug 2015 klein   VB nov 2015 110x150 website
          februari 2016
            mei 2016       augustus 2015        november 2015

klik op de datum voor de inhoudsopgave 

EXTRA: augustus nr 2015 inleiding Damast door Marian Stubenitsky

Damast een inleiding

Bij het lidmaatschap van WEEFNETWERK,
krijgt u automatisch het blad vier keer per jaar thuisgestuurd.

Tijdschrift niet ontvangen? Helaas gebeurt het een enkele keer dat er iets mis gaat bij de verzending. U kunt dan een mail sturen naar: ledenadministratie@weefnetwerk.nl

Wilt u reageren op het blad of kopij insturen, klik op redactie.
De deadline voor de nummers is 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december.

Losse nummers zijn verkrijgbaar in de museumwinkel van het Textielmuseum te Tilburg of door overmaking van 9,25 euro (inclusief verzendkosten) op rekening IBAN: NL71ABNA 048 99 39 201 ten name van WEEFNETWERK, Tiel, onder vermelding van uw naam en adres en het gevraagde nummer (maand, jaar en nummer). Zodra het geld ontvangen is wordt het gevraagde nummer u toegezonden.


Een volledige index van de nummers van WEVEN kunt u hier downloaden.
De index is voor u samengesteld door de redactie van WEVEN.

 

Index 2014 en verder

Index van 2010 tot en met 2013

Index van 2005 tot en met 2009

Index van 2000 tot en met 2004

Index van 1996 tot en met 1999