Op 24 maart 2018 is de Algemene Leden Vergadering van WEEFNETWERK
Plaats: De Schakel, Oranjelaan 10 te Nijkerk
Aanvang: 10.30 uur

De uitnodiging, agenda en het concept jaarverslag zijn per post naar alle leden verstuurd. Hieronder zijn de stukken van de ALV 2018 te vinden


Specialistenkringen

NAAM CONTACTADRES/WEBSITE
Linnenkring giny001@hetnet.nl 
delinnenkring.weebly.com                       
Nederlandse Ikatkring w.hunnekens@gmail.com

Kaartweefkring annettegeerlings@kpnmail.nl

Damastweversgilde damastweversgilde@gmail.com 

Beeldweefkring a.c.philippona@gmail.com 

Nederlandse Banden van de Andes bandenvandeandes@gmail.com
16+kring roelieschouten@zonnet.nl 

Stichting Weven met Beperking weverijdeknoop@prinsenstichting.nl

Miniatuurweefkring tinymeulen@xmsnet.nl 

Weefkwadraad

margreetdannis@gmail.com

 


                Verwante textiele organisaties

NAAM CONTACTADRES
LOKK
(Landelijke Organisatie van Kantkunst)

secretariaat@lokk.nl
 


Textiel  Plus

pr@textielplus.nl


MERKWAARDIG
(Vereniging Liefhebbers van Merklappen)

secretaris@merklap.nl
 

Quiltersgilde
(Verenigingsblad van het Quiltersgilde)

secretariaat@quiltersgilde.nl


NVKKMS
Nederlandse Vereniging voor Kostuum, Kant, Mode en Streekdracht

kostuumvereniging.s
ecr@gmail.com 


Vezel
administratie@vezel.org 
www.vezel.org


Landelijke Spingroep
 
www.landelijkespingroep.nl


Viltkontaktgroep

viltkontaktgroep@gmail.com


NBvP,   Vrouwen van Nu www.vrouwenvannu.nl


STIDOC bibliotheek
secretaris@stidoc.nl 
www.stidoc.nl

 

Zijn de gegevens van uw organisatie niet juist? Graag een email aan webmaster@weefnetwerk.nl  

Op deze pagina komen de functiebeschrijvingen van de vacatures. Het e-mailadres is: vacatures@weefnetwerk.nl
  

Vacature:

      PR functie bindpunt OOST

Foudia7door Ineke Körmeling

Weefkring Foudia is opgericht  op 24 november 1976.
De naam is ontleend aan de wevervogel ( Foudia ).
Er zijn 29 leden waarvan 15 leden uit Nederland en 14 leden uit België komen.
De woonplaatsen zijn verdeeld over West Brabant tot Oosterhout en over België  tot Antwerpen.

Wij komen bij elkaar op de tweede woensdag van de maand van 10:00 tot 13:00 uur  in
Gemeenschapshuis “De Lanteern”
Dorpsstraat 119
4711 EG Sint Willebrord

Foudia4Jaarlijks wordt een programma samengesteld met een aantal vaste activiteiten.

In september is er een tweedehandsmarkt waarop iedereen haar overtollig materiaal kan verkopen.
In oktober is er een korte ledenvergadering.
In december is er een feestelijke Kerstviering waarbij zelfgemaakte kadootjes worden uitgewisseld.
In april gaan we een dag op stap. Het programma wordt afwisselend door de Nederlandse en de Belgische leden samengesteld.
In mei is er een korte ledenvergadering.

Foudia6In juni is er een Doedag. We komen bij elkaar in Ulicoten waar genoeg ruimte is om binnen en buiten samen actief aan de slag te gaan met een gekozen onderwerp( bijv. rondweven , monoprint, knikkerverven,  shibori ,  ecoprint). Op deze dag genieten we ook van een uitgebreide lunch waarvoor iedereen iets meebrengt.
Twee keer per jaar wordt een spreker uitgenodigd om ons iets te leren ( weeftechniek , reisverslag , materiaal). Elke bijeenkomst is er een Weeflijn waarin we ons werk aan elkaar laten zien en we bespreken dit met elkaar. Er zijn heel verschillende weefsters in de kring waardoor op elk gebied iets te leren valt.
De ochtenden worden verder gevuld met  presentaties van de eigen leden ( bijv. Kumihimo met kralen) en soms kiezen we een onderwerp waar iedereen een inbreng in heeft (bijv. kleding van zelfgeweven stof).

Foudia1We organiseerden ook al een paar exposities. De laatste was ter gelegenheid van ons 35-jarig jubileum in het trouwkerkje in Etten-Leur.

Onze kring neemt twee keer per jaar deel aan het Zebralimoverleg. Dit is een uitwisseling van informatie  van  de weefkringen in Zeeland, Brabant en Limburg.
Eens in de 2 jaar nemen we deel aan de Zebralimdag met een expositie rond het daarvoor gekozen thema.
In 2015 presenteert onze kring het thema voor de Zebralimdag in 2017.
In 2017 organiseren wij deze dag voor alle Zebralimleden en andere belangstellenden.

In 2016 stellen enkele leden hun huis open gedurende de Weefweek Zuid; dit wordt vanuit Weefnetwerk georganiseerd. De Belgische leden zullen hun werk op een gezamenlijke locatie in Etten-Leur laten zien.


Informatie over Foudia kunt U vragen - via email   foudiaweefkring@gmail.com
   - bij de secretaris        (Tel : 0032 (0)38279409) (België)          
- bij Annie Lavrijssen ( Tel : 0031 (0)765934465 )(Nederland)

LEDEN CONTACTDAG.
 
Na de Algemene Ledenvergadering wordt de Leden Contact Dag gehouden. Voor de leden die zich voor de Leden Contact Dag hebben opgegeven, is er na afloop van de vergadering  een lunch. Daarna begint het middagprogramma.  
 
 
Het programma van de dag  
ALV
09.30 uur          Zaal open, aanmelden en presentielijst tekenen
10.30 - 12.30 u. Algemene Ledenvergadering (uitsluitend voor leden en gratis toegankelijk)
Leden Contact Dag    (niet gratis)
12.30 - 13.30 u. Lunch  
13.00 - 13.30 u. Inloopspreekuur bestuur
13.30 u.            Vertoning van de promotie-dvd Weven
14.00 - 15.00 u.  Lezing Ineke Elsinga met als thema ‘VIJF’
12.00 – 15.30 u. Surplus-markt , verkoop van eigen garens, gebruikte weefmaterialen  ed. 
Doorlopend :  - Werk van Ineke Elsinga   
   - Presentatie van de resultaten van de cursussen van het afgelopen jaar. Er staan        tafels klaar om uw werkstukken (ook proeflapjes en werkmappen) te laten zien!  
 
Inschrijven
De kosten voor de LCD zijn € 12,50 inclusief lunch. S.v.p. dit bedrag vóór 9 februari 2013 overmaken op rekeningnummer 2070441 t.n.v. Weefnetwerk te Noordwijkerhout, o.v.v. uw lidmaatschapsnummer en LCD 2013.  Leden buiten Nederland, maar binnen de Eurozone, kunnen betalen via een euro-overboeking. IBAN- en BIC-nummer hiervoor zijn: IBAN NL24INGB002070441 en BIC INGBNL2A.
 
Routebeschrijving
Neem op de A 28 (Amersfoort-Zwolle) afslag 9 richting Nijkerk
Na 400 m. rechtsaf op de Berencamperweg richting Nijkerk
Na 1,6 km. de 1e afslag op de rotonde (Vetkamp)
Na 300 m. de 2e afslag op de rotonde ( op de Vetkamp)
Na 500 m. de 3e afslag op de rotonde (Oranjelaan)
(Betaald) parkeren op parkeerterrein hoek Vetkamp/Oranjelaan
 
Vanuit het zuiden via de A 30:
Neem op de A30 de N 301 richting Nijkerk
Op de 1e rotonde in Nijkerk rechts afslaan (Oude Barneveldseweg), bocht naar links volgen (Paasbosweg)  
Bij rotonde rechtsaf slaan (Hoefslag), spoor oversteken en meteen rechtsaf naar Stationsweg,
Voorbij het station linksaf, de Oranjelaan in, De Schakel ligt 300 m verderop rechts aan deze straat.
 
Vanaf NS-station Nijkerk
            Een stukje naar rechts lopen, de straat aan de overkant is de Oranjelaan. Even verderop vindt u aan uw rechterkant “De Schakel”.

 

Om toegang te krijgen tot het gebruikersmenu moet u betalend lid van WEEFNETWERK zijn en u hebben geregistreerd op de website. Registratie is nodig om ongewenste bezoekers te weren.

Deze pagina is onder construction

Doelstelling

WEEFNETWERK is de vereniging die zich inzet voor het algemeen belang van wevend Nederland en streeft naar het bevorderen en verbeteren van het weven.
WEEFNETWERK wil wevers en weefsters met elkaar in contact brengen en hen en andere belanghebbenden informatie verstrekken over de ontwikkelingen op weefgebied.

Activiteiten

  • WEEFNETWERK geeft het kwartaalblad WEVEN uit.
  • WEVEN verschijnt in februari, mei, augustus en in november
  • WEVEN is gratis voor leden.
  • WEEFNETWERK organiseert jaarlijks een Landelijke Weefdag met lezingen, exposities, demonstraties en een uitgebreide leveranciersmarkt.
  • WEEFNETWERK organiseert tentoonstellingen met werk van leden en genodigde kunstenaars.
  • WEEFNETWERK organiseert workshops en cursussen, meestal aan de hand van een thema of een actuele of bijzondere weeftechniek.
  • WEEFNETWERK beheert een bibliotheek met oude en nieuwe boeken op weef - en andere textiele werkvormen.
  • WEEFNETWERK overlegt en houdt contact met verwante organisaties, weefdocenten, kunstenaars en museumconsulenten.
  • WEEFNETWERK organiseert elk jaar in de zomer een weversmarkt in Hoorn.
  • WEEFNETWERK is aangesloten bij Kunstfactor, sector Instituut voor de Amateurkunst.

Formulier voor Machtiging Incasso