Ook van de jubileumtentoonstelling van Weefkring Midden Limburg zijn er foto's te zien!